Eldre katter 7+

Utviklet spesielt for godt voksne katters behov.

Type fôr

Aldersgruppe

®/TM: Varemerker for Mars Incorporated og beslektede selskaper.
© Mars Incorporated, 2016. Med enerett