Voksne katter 1+

Ernæringsmessig riktige måltider for katter i sin beste alder.

Type fôr

Aldersgruppe

®/TM: Varemerker for Mars Incorporated og beslektede selskaper.
© Mars Incorporated, 2016. Med enerett